Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11008/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11008/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11008/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin DN trong hoạt động KTSTQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài Chính, quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro và áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Cập nhật thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan.

a) Thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan, bao gồm:

i. Thông tin kết quả kiểm tra đánh giá tuân thủ doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm;

ii. Thông tin kết quả kiểm tra theo dấu hiệu tại trụ sở cơ quan hải quan;

b) Việc cập nhật thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên hệ thống thông tin kiểm tra sau thông quan (STQ01), ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra sau thông quan.

Đối với trường hợp, kết quả kiểm tra sau thông quan phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế; việc cập nhật thông tin vi phạm được thực hiện trên hệ thống thông tin quản lý vi phạm (QLVP14) theo quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 1002/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

c) Nội dung thông tin cập nhật được thực hiện theo khoản 4 Điều 28 Thông tư số 175/2013/TT-BTC và chi tiết tại các điểm 8 đến điểm 12 Biểu mẫu số 02/HSDN-STQ ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan:

a) Việc thu thập thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan được tiến hành trong các trường hợp:

i. Kiểm tra đánh giá tuân thủ doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm;

ii. Kiểm tra theo dấu hiệu tại trụ sở doanh nghiệp.

b) Đoàn Kiểm tra sau thông quan khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp trong các trường hợp tại điểm a nêu trên có trách nhiệm thu thập thông tin doanh nghiệp, cụ thể:

- Đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết theo Biểu mẫu số 11/HSDN-TTDN ban hành kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan;

- Thu thập, bổ sung, điều chỉnh các thông tin do doanh nghiệp cung cấp theo Biểu mẫu số 11/HSDN-TTDN nêu trên;

- Thu thập các thông tin khác liên quan đến hồ sơ doanh nghiệp, theo Phụ lục 01 Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ (các thông tin khuyến khích thu thập).

c) Cung cấp các thông tin thu thập tại điểm b trên đây cho đơn vị quản lý rủi ro cùng cấp để cập nhật hồ sơ doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11008/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211