Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10856/VPCP-KTTH nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập

Số hiệu: 10856/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10856/VPCP-KTTH
V/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- B
Tư pháp,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 17517/BTC-TCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc nộp lợi nhuận còn lại theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo trong đó làm rõ khái niệm, phạm vi vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn N
inh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH,
V.III, PL, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b
)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ
CHỦ NHIM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10856/VPCP-KTTH ngày 28/12/2015 về nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!