Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1082/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1082/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1082/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 128/TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2010) về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển các Công ty: In và Văn hóa phẩm, Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in, Phát triển công nghệ và truyền hình, Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa, Du lịch và Xúc tiến đầu tư, Phát hành Sách và Văn hóa phẩm Quảng Ngãi, Xuất nhập khẩu ngành in và Tổng công ty Sách Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước ngày 01 tháng 7 năm 2010; thực hiện cổ phần hóa các Công ty này sau năm 2010.

2. Chuyển Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý IV năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ Phương án sắp xếp, tổ chức lại 02 đơn vị này và thực hiện sắp xếp Công ty Phát hành sách khu vực II như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1082/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.143
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69