Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1079/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1079/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 31/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Ascolite VN.
(Lầu 12, Toà nhà Hải Âu, số 39B, đường Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Trả lời công văn số 005/2017 ngày 19/04/2017 của Công ty TNHH TM Ascolite VN (doanh nghiệp FDI) về đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp Công ty nhập khẩu theo quyền các hàng hóa đã được cấp tại Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng sau đó bán các hàng hóa này cho thương nhân tại nước ngoài và được chỉ định giao hàng cho Công ty khác ở Việt Nam để sản xuất hoặc gia công. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện đối xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ hàng hóa được quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ, điểm c khoản 3 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương), đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp, còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để được xử lý.

2. Về Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ căn cứ quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1079/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123