Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1076/GSQL-GQ2 năm 2013 mua xe ô tô tải của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1076/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 01/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1076/GSQL-GQ2
V/v mua xe ô tô tải của DNCX

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH AKEBONO KASEI Việt Nam
(Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư)

 

Trả lời công văn số 16092013/AKV-CV ngày 16/9/2013 của Công ty TNHH AKEBONO KASEI Việt Nam v/v thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất khi mua xe tải từ thị trường nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng: Căn cứ điểm 2, điểm 6 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì mặt hàng ô tô tái xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay thuộc diện quản lý theo giấy phép hoặc quản lý chuyên ngành. Vì vậy, doanh nghiệp chế xuất được mua ô tô từ thị trường nội địa để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư.

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư 196/2010/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử; Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

3. Về chính sách thuế: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH AKEBONO KASEI Việt Nam được biết, thực hiện/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1076/GSQL-GQ2 năm 2013 mua xe ô tô tải của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87