Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10675/TCHQ-TCCB năm 2014 tham gia ý kiến xét khen thưởng thường xuyên năm 2013 cho Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10675/TCHQ-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10675/TCHQ-TCCB
V/v tham gia ý kiến xét khen thưởng thường xuyên năm 2013 cho Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11988/BTC-TĐKT ngày 26/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đề nghị thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tài chính cho ý kiến xét tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Cờ thi đua của Bộ Tài chính năm 2013 cho Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Căn cứ vào Tờ trình số 0975/2014-BM/TCNS ngày 15/7/2014 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh và ý kiến thẩm định của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Tài chính, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, Tổng cục Hải quan:

1. Nhất trí đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo kết quả thẩm định của Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 09 tập thể.

- Bằng khen của Bộ Tài chính: 08 tập thể, 154 cá nhân.

- Cờ thi đua của Bộ Tài chính: 01 tập thể.

2. Nhất trí cắt khỏi danh sách 03 cá nhân do đơn vị tổng hợp nhầm (Danh sách, số thứ tự 23, 34 và 154).

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan gửi Vụ Thi đua - Khen thưởng tổng hợp, trình Bộ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB-TĐKT (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10675/TCHQ-TCCB năm 2014 tham gia ý kiến xét khen thưởng thường xuyên năm 2013 cho Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172