Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1058/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 25/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/BKHĐT-ĐTNN
V/v: cấp GCNĐT cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0375/SKHĐT-ĐKĐT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau;

1. Về ngành nghề và mục tiêu kinh doanh

- Về nguyên tắc, việc thành lập doanh nghiệp liên doanh với tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài chiếm không quá 51% để thực hiện các mục tiêu: Dịch vụ kho bãi (CPC 742); Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748); Dịch vụ thông quan, Dịch vụ khác (Dịch vụ môi giới hàng hóa, dịch vụ kiểm toán hóa đơn, dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa, dịch vụ kiểm tra, cân, và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa - Một phần CPC 749) là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Dịch vụ đóng gói, đóng thùng và dịch vụ tháo gỡ không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO). Do đó, về nguyên tắc, Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với các ngành nghề này. Tuy nhiên, các ngành nghề này không nằm trong Danh mục dịch vụ cấm kinh doanh, Danh mục dịch vụ hạn chế kinh doanh và Danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Về hồ sơ dự án

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 51% tổng vốn đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đề nghị Quý Sở cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Về tổng vốn đầu tư dự án: Tổng vốn đầu tư dự án 1,9 tỷ đồng, được Nhà đầu tư góp bằng tiền mặt.

Theo bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư đã thực hiện góp vốn được 51 % tổng vốn đầu tư (969 triệu đồng). Tuy nhiên theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam chỉ có vốn chủ sở hữu là 566 triệu đồng, và lỗ lũy kế là 1,3 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Nhà đầu tư bổ sung báo cáo tài chính đến tháng 9/2014, để làm rõ tính khả thi của nguồn vốn góp thực hiện Dự án.

Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GSTĐ,
- Lưu: VT, ĐTNNTD,

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.407

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49