Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10465/BTC-TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp từ bán phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10465/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10465/BTC-TCT
V/v thuế TNDN từ bán phần vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2377/CT-TTHT ngày 11/3/2008 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN từ bán cổ phiếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 51 Quy chế quản lý tài chính công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ thì tiền thu từ bán tiếp phần vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần (được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định thì được xử lý như sau:

- Nộp về Quỹ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty đối với trường hợp bán phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ đơn vị thành viên hoặc đơn vị phụ thuộc của Tập đoàn, Tổng công ty.

- Nộp về Công ty Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố đối với trường hợp bán phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần được chuyển đổi từ các đơn vị thành viên hoặc đơn vị phụ thuộc công ty Nhà nước.

Như vậy, số tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước góp tại công ty cổ phần không phải là thu nhập của Công ty cổ phần mà được xác định là khoản thu hộ, chi hộ nên Công ty cổ phần không phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu này.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Vụ PC; Vụ CS; Cục TCDN;
- Lưu: VT, TCT (VT; PC; CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10465/BTC-TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp từ bán phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41