Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10446/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10446/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10446/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc của Công ty BC Furniture

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Baker & Mc Kenzie.
(đ/c: tầng 12, tòa nhà Sài gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn ngày 26/6/2014 của Công ty về các phản ánh liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xuất khẩu đồ gỗ BC Furniture (Công ty BC Furniture) gửi Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến việc thực hiện thủ tục và chính sách thuế theo quy định tại Thông tư số 75/2005/TT-BTC ngày 07/9/2005 của Bộ Tài chính theo cơ chế thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất Tân Thuận nói chung và hoạt động của Công ty BC Furniture nói riêng, Bộ Tài chính đã có công văn số 12911/BTC-CST ngày 27/9/2013 gửi Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gửi kèm) hướng dẫn cụ thể. Theo đó, việc thực hiện thủ tục và chính sách thuế đối với Công ty BC Furniture trong hoạt động nhập khẩu các sản phẩm đồ gỗ từ các xưởng sản xuất tại Việt Nam và nước ngoài, sau đó tổng hợp, đóng gói để xuất khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về việc triển khai thực hiện quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ: Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 5078/VPCP-KTTH ngày 08/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thì đối với các doanh nghiệp chế xuất được tiếp tục thực hiện quy định về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. Do vậy, trước mắt hoạt động kinh doanh của Công ty chưa phải thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP .

3. Về việc xác định loại hình doanh nghiệp đối với Công ty BC Furniture, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5103/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2014 (gửi kèm) trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, khi nhận được ý kiến trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về thủ tục đối với loại hình doanh nghiệp của Công ty.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch, và Đầu tư (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10446/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan và chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242