Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1033/GSQL-GQ2 năm 2017 về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1033/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/GSQL-GQ2
V/v thuê kho của DNCX

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Unimax Sài Gòn.
(Khu A, Lô M, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/TCHQ ngày 26/04/2017 của Công ty TNHH Unimax Sài Gòn (là DNCX) về việc thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm tại Lô F, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, tnh Bình Dương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trưng hợp Công ty có nhu cầu thuê kho bên ngoài để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm thì Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kèm theo thông tin về địa điểm, vị trí, diện tích, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho, thời gian thuê kho;

2. Do vị trí kho thuê của Công ty thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nên việc kiểm tra hiện trạng kho, đối chiếu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTC dẫn trên, đề nghị Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận báo cáo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện việc kiểm tra hiện trạng kho;

3. Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 80 Thông tư 38/2015/TT- BTC, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng kho, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo và đề xuất về Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan) để xem xét, quyết định việc thuê kho ngoài của Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp
.Hồ Chí Minh (để th/h);
-
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để th/h);
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1033/GSQL-GQ2 năm 2017 về thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89