Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1019/TTg-KTN về việc bổ sung khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1019/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1019/TTg-KTN
V/v bổ sung KCN Becamex-Bình Phước, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại các văn bản số 06/TTr-UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2008, số 81/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 và số 1555/UBND-TH ngày 03 tháng 6 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2208/BKH-KCN&KCX ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc bổ sung khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận bổ sung khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, tỉnh Bình Phước với diện tích 2.000 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc lập Đề án tổng thể phát triển khu công nghiệp trên địa bàn, cần đưa ra khỏi Quy hoạch đối với những khu công nghiệp không đủ điều kiện thực hiện nhằm đảm bảo tính ổn định của quy hoạch; chỉ đạo các chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp đẩy nhanh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đã được thành lập và thực hiện thủ tục đầu tư đối với việc thành lập mới các khu công nghiệp theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN tỉnh Bình Phước;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).H
 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1019/TTg-KTN về việc bổ sung khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145