Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1003/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xếp ngạch lương nghiên cứu viên chức đối với ông Đặng Xuân Hảo thuộc Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

Số hiệu: 1003/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1003/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

 

Trả lời công văn số 121/KHCNVN-TCCB ngày 13/02/2006 của quý Viện về việc đề nghị xếp ngạch lương nghiên cứu viên chức đối với ông Đặng Xuân Hảo thuộc Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/2003 quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các công ty nhà nước thuộc đối tượng áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định trên.

Vì vậy, đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các Công ty trực thuộc và Công t6y Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là công ty nhà nước độc lập thực hiện việc xếp lương theo đúng quy định tại Nghị định số 26/CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

Riêng đối với trường hợp của ông Đặng Xuân Hảo do có nhiều cống hiến và đã đến tuổi nghỉ hưu nên đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xếp lại lương theo đúng quy định nêu trên và cho hưởng chênh lệch bảo lưu để làm chế độ hưu.

Đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên thực hiện việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1003/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xếp ngạch lương nghiên cứu viên chức đối với ông Đặng Xuân Hảo thuộc Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210