Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10011/VPCP-KTTH năm 2014 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10011/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10011/VPCP-KTTH
V/v chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (Công văn số 5033/BNV-TCBC ngày 25 tháng 11 năm 2014) về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước khi thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp về các Bộ quản lý trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời đề xuất cơ chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 Công văn số 8888/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý. Báo cáo đánh giá tác động và đề xuất cơ chế gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp chung.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8888/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10011/VPCP-KTTH năm 2014 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40