Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 07/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề

Số hiệu: 07/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/BXD-XL
V/v: Cấp chứng chỉ hành nghề

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Ông Trần Đình Bá
Công ty tư vấn đầu tư và XDTHBRVT

 

Bộ Xây dựng nhận được đơn giải trình và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Ông, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, cá nhân khi làm chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế mới bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề là giấy xác nhận năng lực hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp hoạt động xây dựng theo quy định. Cơ quan nhà nước không cấp chứng chỉ chủ nhiệm hay chủ trì cho cá nhân mà việc bổ nhiệm những chức danh này do người sử dụng lao động quyết định căn cứ theo các điều kiện được quy định tại Điều 59,60 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, trong đó điều kiện không thể thiếu là cá nhân đó phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận.

2. Đối chiếu với các quy định tại Điều 50 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì do Ông không có bằng tốt nghiệp thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng nên chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư cho Ông được. Theo đơn giải trình của Ông, đối chiếu với các quy định hiện hành thì Ông có thể nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng tàu để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng.

3. Luật Xây dựng cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật không quy định người chưa có chứng chỉ hành nghề không được tham gia thiết kế. Như vậy nếu Ông có khả năng về thiết kế kiến trúc thì Ông vẫn hoàn toàn có quyền phát huy năng lực của mình để tham gia hoạt động thiết kế kiến trúc, nếu được tổ chức tư vấn tin tưởng hợp đồng giao việc nhưng không được làm chủ nhiệm, chủ trì.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD Bà Rịa - Vũng tàu
- Lưu VP,PC,XL.(NTH-6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký



 
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 07/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362
DMCA.com Protection Status