Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 06/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 06/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Hàng Gia dụng Toshiba Việt Nam
(Địa chỉ: Quốc lộ 13, Xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6630/CT-TTr2 ngày 03/07/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Hàng Gia dụng Toshiba Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Điều 54 và điểm 2 Điều 56 Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì dự án đầu tư vào các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất thuế lợi tức 15% trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và được miễn thuế lợi tức trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Nghị định 12/CP chưa quy định danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư.

Tại Phần B Mục V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc Danh mục B Địa bàn có điều kiện kinh tế - Xã hội khó khăn thuộc Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư.

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 10/1998/NĐ-CP quy định: "Thuế suất thuế lợi tức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp doanh đầu tư vào các dự án thuộc Danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư được áp dụng trong suốt thời hạn hoạt động của dự án".

Tại Điều 7 Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ: "Ngoài những trường hợp được miễn thuế lợi tức 8 năm theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 12/CP, các dự án đầu tư vào các địa bàn khuyến khích đầu tư và các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này được miễn thuế lợi tức trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo".

Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 10/1998/NĐ-CP quy định: "Trường hợp có các quy định khác nhau giữa Nghị định này và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến đầu tư nước ngoài được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Nghị định này".

Tại khoản 2, tiết c khoản 4 Điều 46 và khoản 2 Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng:

2. 15% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau: b) Đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn"; "4c. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ các dự án được quy định tại điểm a khoản 4 Điều này" và "2. Các dự án nêu tại khoản 2 Điều 46 Nghị định này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hàng Gia dụng Toshiba Việt Nam (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sản xuất, lắp ráp tủ lạnh thành lập trên cơ sở mua lại Công ty Amtronics (thành lập năm 1998) tiếp tục kế thừa điều khoản về ưu đãi thuế tại Giấy phép 1863B/GP ngày 11/10/1999 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Hàng Gia dụng Amtronic. Công ty có trụ sở và nhà xưởng đặt tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc Danh mục B Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư nên theo quy định Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tương ứng điều kiện đáp ứng này Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, được miễn thuế lợi tức trong 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Trường hợp vướng mắc ưu đãi thuế TNDN của Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra quyết toán thuế các năm 2001, 2002, 2003 (Biên bản kiểm tra quyết toán thuế ngày 21/7/2005) và thanh tra thuế từ năm 2006 đến năm 2009 (Biên bản thanh tra thuế ngày 24/11/2011). Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 7973/CT-ĐTNN ngày 21/12/2005 và công văn số 15549/CT-TTr2 ngày 01/11/2011 trả lời Công ty được hưởng các mức ưu đãi miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo theo quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ do đáp ứng điều kiện dự án đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Công ty bắt đầu có lãi năm 2002 và đã lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mức miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Nếu Công ty đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và đã thực hưởng miễn thuế 20 năm (2002, 2003), giảm thuế 03 năm (2004, 2005, 2006) thì Công ty chỉ được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại giảm thuế thêm 01 năm 2007.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào các điều kiện để được hưởng ưu đãi TNDN mà Công ty thực tế đạt được hàng năm để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 06/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172