Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 619/KL-TCTT&XDLL của Cục Kiểm lâm về việc Đổi Giấy chứng nhận kiểm lâm

Số hiệu: 619/KL-TCTT&XDLL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 30/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 619/KL-TCTT&XDLL
V/v: Đổi Giấy chứng nhận kiểm lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Các Chi cục kiểm lâm các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Trung tâm Kỹ thuật bảo vệ rừng thuộc Cục
- Các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để chuẩn bị đổi Giấy chứng nhận kiểm lâm mới theo quy định tại Quyết định số 120/2002/QĐ/BNN – KL ngày 21/11/2002 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành “ Giấy chứng nhận kiểm lâm”; Cục kiểm lâm hướng dẫn việc đổi Giấy chứng nhận kiểm lâm như sau:

1. Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận kiểm lâm là công chức, viên chức (gồm cả công chức dự bị, viên chức dự bị) trong biên chế đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2006.

2. Các Chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng trực thuộc Cục kiểm lâm (gọi chung là các đơn vị) lập danh sách đối tượng được cấp (có mẫu kèm theo), kèm theo ảnh mầu 2 x 3 cm (ảnh không có bo trắng), chụp ảnh chân dung, mặc trang phục kiểm lâm mùa đông, đội mũ kepi, đeo cấp hiệu kiểm lâm (mỗi cá nhân nộp 2 ảnh, phía sau ảnh ghi rõ họ và tên và đóng riêng vào từng túi ni lông) gửi về Cục kiểm lâm trước ngày 31/8/2006.

3. Cục kiểm lâm in Giấy chứng nhận kiểm lâm cho từng cá nhân, ảnh có đóng dấu nổi; Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm ký và đóng dấu vào Giấy chứng nhận kiểm lâm và cấp cho công chức kiểm lâm của đơn vị mình.

Trước khi cấp Giấy chứng nhận kiểm lâm mới Thủ trưởng đơn vị thu hồi và tiêu huỷ Giấy chứng nhận kiểm lâm cũ (có biên bản tiêu huỷ gửi về Cục).

4. Cục trưởng Cục kiểm lâm ký Giấy chứng nhận kiểm lâm đối với công chức, viên chức kiểm lâm thuộc cơ quan Cục, các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng thuộc Cục, Hạt Phúc kiểm lâm sản Hưng Yên và các Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Các đơn vị báo cáo về tình hình sử dụng Giấy chứng nhận kiểm lâm và danh sách những Công chức, viên chức về hưu, chuyển công tác, làm mất hoặc làm hỏng Giấy chứng nhận kiểm lâm trong quá trình sử dụng.

6. Kinh phí in ấn “ Giấy chứng nhận Kiểm lâm là 10.000đ/ Giấy chứng nhận kiểm lâm, các đơn vị thanh toán bằng tiền mặt.

Thông tin chi Tiết đề nghị các đơn vị liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Cục Kiểm lâm - số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội,

Điện thoại: 04.7335682 hoặc 7338651.  FAX: 04. 7335685.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC - TH, TCTT&XDLL.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 619/KL-TCTT&XDLL của Cục Kiểm lâm về việc Đổi Giấy chứng nhận kiểm lâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145