Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 335/GSQL-GQ1 năm 2015 xác thực thông tin về tổ chức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 335/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 20/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/GSQL-GQ1
V/v: tổ chức chỉ định giám định chứng nhận chất lượng thép

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert)
(Đ/c: 123 Nguyễn Đức Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 434/CV-VC ngày 16/4/2015 của Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert) về việc xác thực thông tin về tổ chức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 thì Bộ Khoa học Công nghệ là đơn vị chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận thép. Ngày 16/7/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy là tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm thép cốt bê tông phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN và thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 (Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Trung tâm giám định và chứng nhận hợp quy (VietCert) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 335/GSQL-GQ1 năm 2015 xác thực thông tin về tổ chức được chỉ định việc giám định, chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188