Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 218/TANDTC-KHXX năm 2013 phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 218/TANDTC-KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/TANDTC-KHXX
V/v phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;
- Các đồng chí Trưởng ban Ban Thư ký, Ban Thanh tra;
- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm và Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 16/8/2013 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao đã ký Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG "Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự". Thông tư liên tịch này hướng dẫn về điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp. Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 01/11/2013.

Để triển khai thi hành Thông tư liên tịch kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Thông tư liên tịch cho lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị mình.

Trong quá trình áp dụng các quy định của Thông tư liên tịch, nếu có vướng mắc thì phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử; điện thoại: 04.39369210; email: vkhxx.quocte@toaan.gov.vn) để được giải thích hoặc hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 218/TANDTC-KHXX năm 2013 phổ biến, quán triệt Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tương trợ tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37