Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2899/BKHĐT-ĐTNN 2015 vận hành Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 2899/BKHDT-DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2899/BKHĐT-ĐTNN
V/v vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Theo kế hoạch vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại công văn số 8947/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/11/2014 và công văn số 579/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/01/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều địa phương đã triển khai vận hành Hệ thống và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn có một số địa phương chưa vận hành hệ thống theo đúng thời gian yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phụ lục kèm theo), gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Để đưa Hệ thống vào vận hành theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo, đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC thuộc phạm vi quản lý để triển khai các công việc sau:

1. Về việc vận hành Hệ thống.

Việc vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài là bắt buộc với tất cả các cơ quan đăng ký đầu tư và các doanh nghiệp FDI theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư, theo đó kể từ ngày 1/7/2015 nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trước khi nộp hồ sơ xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư phải tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các quy trình xử lý hồ sơ thông qua hệ thống. Mỗi dự án sẽ được cấp 01 mã số dự án. Mã số dự án là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của dự án và được sinh ngẫu nhiên từ Hệ thống. Do đó cơ quan đăng ký đầu tư nếu không sử dụng Hệ thống thì sẽ không thực hiện được nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau ngày 1/7/2015.

Các cán bộ của cơ quan đăng ký đầu tư cần phải nắm vững việc vận hành hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý, cấp GCNĐT trước khi Luật đầu tư có hiệu lực để đảm bảo không bị gián đoạn việc cấp, điều chỉnh GCNĐT khi Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chưa vận hành Hệ thống khẩn trương vận hành Hệ thống và hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng hệ thống để khai hồ sơ trực tuyến, thực hiện chế độ báo cáo Online, rà soát cơ sở dữ liệu,…

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu về các dự án đã được cấp GCNĐT vào Hệ thống. Do đó hiện hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu để xử lý tất cả các loại hồ sơ: cấp mới gắn với thành lập doanh nghiệp, không gắn với thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh và giải thể. Đối với các hồ sơ cấp mới không gắn với thành lập doanh nghiệp, hồ sơ điều chỉnh, cán bộ chỉ xử lý hồ sơ sau khi đã kiểm tra, rà soát lại dữ liệu cũ trong hệ thống chính xác với các thông tin hiện tại của dự án.

Chậm nhất từ ngày 1/6/2015 tất cả các cơ quan đăng ký đầu tư phải vận hành Hệ thống để đảm bảo việc chính thức vận hành Hệ thống từ ngày 1/7/2015 theo đúng quy định của Luật đầu tư.

2. Về việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án đã cấp GCNĐT vào Hệ thống và cấp tài khoản cho doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các địa phương để rà soát và cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu về các dự án FDI đã được cấp phép vào Hệ thống. Tuy nhiên, do dữ liệu được thu thập qua nhiều thời kỳ, bên cạnh đó nhiều địa phương chưa hoàn thành việc rà soát cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu rà soát chưa đầy đủ nên các dữ liệu được cập nhật vào hệ thống còn chưa đầy đủ theo yêu cầu. Do vậy, đề nghị Quý Ủy ban giao các cơ quan đăng ký đầu tư trên cơ sở dữ liệu hiện có và bản scan các giấy chứng nhận đầu tư (thực hiện theo công văn số 1060/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) để rà soát, cập nhật lại cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dự án FDI trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (hướng dẫn chi tiết kèm theo).

Đồng thời, đề nghị Quý cơ quan có văn bản gửi tất cả các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để tự rà soát, cập nhật thông tin về dự án đầu tư và thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định (hướng dẫn chi tiết kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ số hotline đăng tải trên trang web của hệ thống (097.774.6363) hoặc đ/c Nguyễn Việt Cường (email: cuongnv@mpi.gov.vn; Tel: 0987.813.821) để được hỗ trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý Cơ quan triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VP, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Trung

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Cập nhật đến ngày 13/5/2015)

Ghi chú:

X                                  Chưa thực hiện

√                                  Đã thực hiện

STT

Tên cơ quan

Tình hình vận hành hệ Thống

Cấp tài khoản cho cán bộ của cơ quan

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp GCNĐT trên hệ thống

Tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp

1

Sở KH&ĐT An Giang

X

X

X

2

Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu

X

X

X

3

Sở KH&ĐT Bạc Liêu

X

X

X

4

Sở KH&ĐT Bắc Giang

X

X

X

5

Sở KH&ĐT Bắc Kạn

X

X

X

6

Sở KH&ĐT Bắc Ninh

X

X

7

Sở KH&ĐT Bến Tre

X

X

X

8

Sở KH&ĐT Bình Dương

X

X

X

9

Sở KH&ĐT Bình Định

X

X

X

10

Sở KH&ĐT Bình Phước

X

X

X

11

Sở KH&ĐT Bình Thuận

X

X

12

Sở KH&ĐT Cà Mau

X

X

X

13

Sở KH&ĐT Cao Bằng

X

X

14

Sở KH&ĐT Cần Thơ

X

15

Sở KH&ĐT Đà Nẵng

16

Sở KH&ĐT Đăk Lăk

X

X

X

17

Sở KH&ĐT Đăk Nông

X

X

X

18

Sở KH&ĐT Điện Biên

X

X

X

19

Sở KH&ĐT Đồng Nai

X

20

Sở KH&ĐT Đồng Tháp

X

X

21

Sở KH&ĐT Gia Lai

X

X

X

22

Sở KH&ĐT Hà Giang

X

X

X

23

Sở KH&ĐT Hà Nam

X

24

Sở KH&ĐT Hà Nội

X

X

25

Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

X

X

26

Sở KH&ĐT Hải Dương

X

27

Sở KH&ĐT Hải Phòng

28

Sở KH&ĐT Hậu Giang

X

X

X

29

Sở KH&ĐT Hòa Bình

X

X

X

30

Sở KH&ĐT Hưng Yên

X

X

X

31

Sở KH&ĐT Kiên Giang

X

X

32

Sở KH&ĐT Kon Tum

X

X

X

33

Sở KH&ĐT Khánh Hòa

X

X

34

Sở KH&ĐT Lai Châu

X

X

X

35

Sở KH&ĐT Lạng Sơn

X

X

36

Sở KH&ĐT Lào Cai

X

X

X

37

Sở KH&ĐT Lâm Đồng

X

X

38

Sở KH&ĐT Long An

X

X

X

39

Sở KH&ĐT Nam Định

X

40

Sở KH&ĐT Ninh Bình

X

X

X

41

Sở KH&ĐT Ninh Thuận

X

X

X

42

Sở KH&ĐT Nghệ An

X

X

43

Sở KH&ĐT Phú Thọ

X

X

44

Sở KH&ĐT Phú Yên

X

X

45

Sở KH&ĐT Quảng Bình

X

X

X

46

Sở KH&ĐT Quảng Nam

X

47

Sở KH&ĐT Quảng Ninh

X

48

Sở KH&ĐT Quảng Ngãi

X

49

Sở KH&ĐT Quảng Trị

X

X

X

50

Sở KH&ĐT Sóc Trăng

X

X

51

Sở KH&ĐT Sơn La

X

X

X

52

Sở KH&ĐT Tây Ninh

X

X

53

Sở KH&ĐT Tiền Giang

X

X

X

54

Sở KH&ĐT Tuyên Quang

X

X

55

Sở KH&ĐT Thái Bình

X

X

56

Sở KH&ĐT Thái Nguyên

X

X

X

57

Sở KH&ĐT Thanh Hóa

X

X

X

58

Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh

X

X

X

59

Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế

X

X

60

Sở KH&ĐT Trà Vinh

X

X

X

61

Sở KH&ĐT Vĩnh Long

X

X

X

62

Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc

X

X

X

63

Sở KH&ĐT Yên Bái

X

X

X

64

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

X

X

X

65

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đắk Nông

X

X

X

66

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ninh Thuận

X

X

X

67

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

X

X

X

68

Ban quản lý các Khu công nghiệp Sơn La

X

X

X

69

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

X

X

70

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

X

71

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

X

X

X

72

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

X

X

X

73

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

X

X

X

74

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

X

75

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận

X

X

X

76

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

X

X

X

77

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

X

78

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

X

X

X

79

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

X

80

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

X

81

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

X

X

X

82

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

X

X

X

83

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

X

X

X

84

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

X

X

85

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

X

X

X

86

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

X

X

87

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

X

X

X

88

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

89

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

X

X

X

90

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

X

X

X

91

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

X

X

X

92

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

X

X

X

93

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

X

X

94

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

X

X

X

95

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

X

X

96

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

X

97

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

X

X

98

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

X

X

99

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

X

100

Ban quản lý các Khu công nghiệp Yên Bái

X

X

X

101

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

X

X

X

102

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công Nghiệp TP HCM

X

X

X

103

Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng

104

Ban quản lý các khu kinh tế Kiên Giang

X

X

X

105

Ban Quản lý các Khu Kinh tế Long An

X

X

106

Ban Quản lý các Khu Kinh tế Tây Ninh

X

X

107

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh An Giang

X

X

X

108

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định

X

X

109

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

X

X

X

110

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

X

X

X

111

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

X

X

X

112

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

X

X

X

113

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

X

X

114

Ban Quản lý các Khu Kinh tế Trà Vinh

X

X

X

115

Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

X

X

X

116

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

X

117

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

X

X

X

118

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM

X

X

119

Ban quản lý Khu đô thị mới Tây Bắc TP HCM

X

X

120

Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm TP HCM

X

X

121

Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn

X

X

X

122

Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Lai Châu

X

X

X

123

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

X

124

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung

X

125

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

X

X

X

126

Ban quản lý Khu Kinh tế Hà Giang

X

X

127

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

X

128

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

X

X

129

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

X

X

X

130

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

X

X

131

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng

X

X

X

132

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

X

X

X

133

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân

X

X

134

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

X

X

X

135

Ban quản lý Khu nam TP HCM

X

X

X

136

Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM

X

X

X

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

(Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu; cấp tài khoản cho doanh nghiệp và kiểm tra, phê duyệt dữ liệu do doanh nghiệp cập nhật)

I. Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu

Cơ quan cấp GCNĐT phải tự rà soát, cập nhật lại cơ sở dữ liệu của các dự án thuộc phạm vi quản lý trong hệ thống. Việc rà soát, cập nhật thực hiện như sau:

Bước 1: vào mục “Quản lý thông tin dự án”.

Bước 2: sử dụng các chức năng tìm kiếm để tìm kiếm dự án muốn cập nhật thông tin. Trong trường hợp dự án muốn cập nhật thông tin chưa có trong cơ sở dữ liệu, bấm nút “Thêm” để thêm dự án còn thiếu.

Bước 3: khi đã tìm được dự án muốn cập nhật thông tin, bấm vào biểu tượng cây bút của dự án đó để cập nhật.

II. Cấp tài khoản cho doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp FDI được cấp 01 tài khoản để tự rà soát lại thông tin về các dự án đầu tư của mình và thực hiện việc báo cáo định kỳ trực tuyến theo quy định. Việc báo cáo và rà soát dữ liệu được thực hiện theo dự án, nếu doanh nghiệp có nhiều dự án thì báo cáo theo từng dự án. Việc cấp tài khoản thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập hệ thống tại địa chỉ fia.mpi.gov.vn/fdi (mục hướng dẫn sử dụng) để tải mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản và gửi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư cấp tài khoản cho doanh nghiệp theo đúng quy tắc và gửi thông báo về tên tài khoản và password đến email của người phụ trách tài khoản được kê khai trong tờ khai của doanh nghiệp (vào mục “danh sách tài khoản doanh nghiệp” để cấp tài khoản).

Bước 3: Trong vòng 48h kể từ khi nhận được thông báo tài khoản doanh nghiệp phải truy cập hệ thống để đổi mật khẩu. Tài khoản doanh nghiệp được sử dụng để rà soát, cập nhật thông tin về dự án của doanh nghiệp và thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định.

Quy tắc cấp tài khoản doanh nghiệp:

1. Tên người dùng: tên tiếng Việt của doanh nghiệp;

2. Tên truy cập: mã số thuế của doanh nghiệp;

3. Mật khẩu: mật khẩu mặc định có tối thiểu 8 ký tự bằng chữ hoặc số.

4. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được tài khoản doanh nghiệp phải đổi lại mật khẩu.

III. Kiểm tra, phê duyệt dữ liệu do doanh nghiệp cập nhật

Tài khoản doanh nghiệp có các chức năng: đổi mật khẩu; rà soát, cập nhật thông tin dự án; và báo cáo doanh nghiệp. Sau khi được cấp tài khoản doanh nghiệp có trách nhiệm truy cập tài khoản để tự rà soát, cập nhật thông tin về dự án của mình và scan Giấy chứng nhận đầu tư (bản mới nhất) để đính kèm lên hệ thống. Thông tin sau khi được cập nhật sẽ được gửi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin doanh nghiệp đã cập nhật căn cứ vào bản scan GCNĐT đính kèm và phê duyệt dữ liệu. Dữ liệu sau khi được phê duyệt sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Quản trị hệ thống địa phương phải vào chức năng “Phê duyệt thông tin dự án” để kiểm tra và phê duyệt dữ liệu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thông tin sai thì cán bộ kiểm tra trực tiếp sửa lại thông tin trước khi phê duyệt.

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 2899/BKHĐT-ĐTNN
Operating national information system on foreign investment - checking and updating the system with database

Hanoi, May 15, 2015

 

Respectfully addressed to People’s committees of central-affiliated cities and provinces

According to the plan for operating the national information system on foreign investment at the Official Dispatch No. 8947/BKHĐT-ĐTNN dated November 27, 2014 and the Official Dispatch No. 579/BKHĐT-ĐTNN dated January 29, 2014 of the Ministry of Planning and Investment, many localities have carried out the operation of the system and organized training to enterprises. However, some of them have yet to operate the system according to the time as prescribed by the Ministry of Planning and Investment (See Appendix enclosed herewith) affecting general progress. To put the system into operation as prescribed in the Law on Investment, the Foreign Investment Agency proposes committees to direct and speed up the Services of Planning and Investment and authorities of industrial zones, processing and exporting zones, economic zones and hi-tech zones within management to carry out the following tasks:

1. Operation of the system

Operation of the national information system on foreign investment is compulsory for all investment registration agencies and FDI enterprises as prescribed in Article 70 of the Law on Investment. The Ministry of Planning and Investment is in the process of drafting documents guiding the implementation of the Law on Investment by which since July 01, 2015 all foreign investors are compelled to carry out online declaration about investment projects before submitting application for issuance or revisions to investment registration certificates. Investment registration agencies must receive the application and perform processes of handling of applications via the system. Each project shall be granted a project code. Project code is unique and unchangeable during the operation of the project and generated randomly from the system.  Therefore, the investment registration agencies are unable to perform their competence in the issuance of investment registration certificates after July 01, 2015 without using the system.

Officials of the investment registration agencies need to master operation of the system to perform professional competence in receiving, handling applications and issuing investment registration certificates before the effective date of the Law on Investment ensuring that issuance and revision to investment registration certificates are uninterrupted when the Law on Investment and guiding documents take effect. Therefore, the Ministry of Planning and Investment urges all agencies to operate the system and instruct enterprises to use the system for developing documentation, making reports and checking database online...

Currently, the Ministry of Planning and Investment has updated the system with all database about projects to which investment registration certificates have been granted. Therefore, the system has currently met all requirements for handling applications for issuance of investment registration certificates with or without association with establishment of enterprises, adjustment and dissolution. Applications for issuance of investment registration certificates without association with establishment of enterprises, and applications for adjustments shall be handled only after they are inspected and checked to find old database in the system matches project’s current information.

As of June 01, 2015 at the latest all investment registration agencies must put the system into operation to ensure that since July 01, 2015 the system shall officially operate as prescribed in the Law on Investment.

2. Checking and updating the system with database about projects to which investment registration certificates have been granted, and issuing user accounts to enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the same time, the agencies are requested to make written requests to FDI enterprises within management for carrying out procedures for registration of user accounts and making regular reports as prescribed (See detailed instructions enclosed herewith).

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be phoned to hotline 097.774.6363 or sent to Mr. Nguyen Viet Cuong (email cuongnv@mpi.gov.vn; phone: 0987.813.821) for assistance.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Van Trung

 

OPERATION OF THE SYSTEM IN LOCALITIES

(Updated to May 13, 2015)

Notes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

√: Implemented

No.

Agency name

Operation of the system

Issuance of user accounts to personnel of agencies

Reception and handling of applications for issuance of investment registration certificates via the system

Training and instructions to enterprises

1

The Service of Planning and Investment of An Giang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

2

The Service of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province

X

X

X

3

The Service of Planning and Investment of Bac Lieu Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

4

The Service of Planning and Investment of Bac Giang Province

X

X

X

5

The Service of Planning and Investment of Bac Kan Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

6

The Service of Planning and Investment of Bac Ninh Province

X

X

7

The Service of Planning and Investment of Ben Tre Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

8

The Service of Planning and Investment of Binh Duong Province

X

X

X

9

The Service of Planning and Investment of Binh Dinh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

10

The Service of Planning and Investment of Binh Phuoc Province

X

X

X

11

The Service of Planning and Investment of Binh Thuan Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

12

The Service of Planning and Investment of Ca Mau Province

X

X

X

13

The Service of Planning and Investment of Cao Bang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

14

The Service of Planning and Investment of Can Tho Province

X

15

The Service of Planning and Investment of Da Nang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

The Service of Planning and Investment of Dak Lak Province

X

X

X

17

The Service of Planning and Investment of Dak Nong Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

18

The Service of Planning and Investment of Dien Bien Province

X

X

X

19

The Service of Planning and Investment of Dong Nai Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

20

The Service of Planning and Investment of Dong Thap Province

X

X

21

The Service of Planning and Investment of Gia Lai Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

22

The Service of Planning and Investment of Ha Giang Province

X

X

X

23

The Service of Planning and Investment of Ha Nam Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

24

The Service of Planning and Investment of Ha Noi Province

X

X

25

The Service of Planning and Investment of Ha Tinh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

26

The Service of Planning and Investment of Hai Duong Province

X

27

The Service of Planning and Investment of Hai Phong Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

28

The Service of Planning and Investment of Hau Giang Province

X

X

X

29

The Service of Planning and Investment of Hoa Binh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

30

The Service of Planning and Investment of Hung Yen Province

X

X

X

31

The Service of Planning and Investment of Kien Giang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

32

The Service of Planning and Investment of Kon Tum Province

X

X

X

33

The Service of Planning and Investment of Khanh Hoa Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

34

The Service of Planning and Investment of Lai Chau Province

X

X

X

35

The Service of Planning and Investment of Lang Son Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

36

The Service of Planning and Investment of Lao Kai Province

X

X

X

37

The Service of Planning and Investment of Lam Dong Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

38

The Service of Planning and Investment of Long An Province

X

X

X

39

The Service of Planning and Investment of Nam Dinh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

40

The Service of Planning and Investment of Ninh Binh Province

X

X

X

41

The Service of Planning and Investment of Ninh Thuan Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

42

The Service of Planning and Investment of Nghe An Province

X

X

43

The Service of Planning and Investment of Phu Tho Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

44

The Service of Planning and Investment of Phu Yen Province

X

X

45

The Service of Planning and Investment of Quang Binh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

46

The Service of Planning and Investment of Quang Nam Province

X

47

The Service of Planning and Investment of Quang Ninh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

48

The Service of Planning and Investment of Quang Ngai Province

X

49

The Service of Planning and Investment of Quang Tri Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

50

The Service of Planning and Investment of Soc Trang Province

X

X

51

The Service of Planning and Investment of Son La Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

52

The Service of Planning and Investment of Tay Ninh Province

X

X

53

The Service of Planning and Investment of Tien Giang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

54

The Service of Planning and Investment of Tuyen Quang Province

X

X

55

The Service of Planning and Investment of Thai Binh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

56

The Service of Planning and Investment of Thai Nguyen Province

X

X

X

57

The Service of Planning and Investment of Thanh Hoa Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

58

The Service of Planning and Investment of Ho Chi Minh City

X

X

X

59

The Service of Planning and Investment of Thua Thien Hue Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

60

The Service of Planning and Investment of Tra Vinh Province

X

X

X

61

The Service of Planning and Investment of Vinh Long Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

62

The Service of Planning and Investment of Vinh Phuc Province

X

X

X

63

The Service of Planning and Investment of Yen Bai Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

64

Ba Ria Vung Tau industrial zones Authority

X

X

X

65

Dak Lak industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

66

Ninh Thuan industrial zones Authority

X

X

X

67

Quang Ngai industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

68

Son La industrial zones Authority

X

X

X

69

Bac Lieu industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

70

Bac Giang industrial zones Authority

X

71

Bac Kan industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

72

Bac Ninh industrial zones Authority

X

X

X

73

Ben Tre industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

74

Binh Duong industrial zones Authority

X

75

Binh Thuan industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

76

Dak Lak industrial zones Authority

X

X

X

77

Dong Nai industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

78

Gia Lai industrial zones Authority

X

X

X

79

Ha Nam industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

80

Hai Duong industrial zones Authority

X

81

Hau Giang industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

82

Hoa Binh industrial zones Authority

X

X

X

83

Hung Yen industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

84

Lam Dong industrial zones Authority

X

X

85

Nam Dinh industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

86

Ninh Binh industrial zones Authority

X

X

87

Phu Tho industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

88

Quang Nam industrial zones Authority

89

Quang Tri industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

90

Soc Trang industrial zones Authority

X

X

X

91

Tien Giang industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

92

Tuyen Quang industrial zones Authority

X

X

X

93

Thai Binh industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

94

Thai Nguyen industrial zones Authority

X

X

X

95

Vinh Long industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

96

Vinh Phuc industrial zones Authority

X

97

Da Nang industrial and export processing zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

98

Hanoi industrial and export processing zones Authority

X

X

99

Vietnam - Singapore industrial zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

100

Yen Bai industrial zones Authority

X

X

X

101

Can Tho industrial and export processing zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

102

Ho Chi Minh City industrial and export processing zones Authority

X

X

X

103

Hai Phong economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

104

Kien Giang economic zones Authority

X

X

X

105

Long An economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

106

Tay Ninh economic zones Authority

X

X

107

An Giang economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

108

Binh Dinh economic zones Authority

X

X

109

Binh Phuoc economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

110

Ca Mau economic zones Authority

X

X

X

111

Dong Thap economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

112

Kon Tum economic zones Authority

X

X

X

113

Quang Binh economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

114

Tra Vinh economic zones Authority

X

X

X

115

Phu Quoc Island Investment and Development Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

116

Da Nang Hi-tech zones Authority

X

117

Hoa Lac Hi-tech zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

118

Ho Chi Minh City Hi-tech zones Authority

X

X

119

Ho Chi Minh City’s Tay Bac new urban zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

120

Ho Chi Minh City’s Thu Thiem new urban zones Authority

X

X

121

Economic zones Authority of Dong Dang and Land Son border gates

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

122

Economic zones Authority of Ma Mu Thang and Lai Chau border gates

X

X

X

123

Economic zones Authority of Chan May – Lang Co

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

124

Dung Quat economic zones Authority

X

125

Nghe An’s Dong Nam economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

126

Ha Giang economic zones Authority

X

X

127

Chu Lai open economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

128

Nghi Son economic zones Authority

X

X

129

Phu Yen economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

130

Quang Ninh economic zones Authority

X

X

131

Cao Bang economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

132

Lao Kai economic zones Authority

X

X

X

133

Van Phong economic zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

134

Vung Ang economic zones Authority

X

X

X

135

Ho Chi Minh City’s southern zones Authority

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

X

X

136

Ho Chi Minh City’s agricultural hi-tech zones Authority

X

X

X

 

DETAILED INSTRUCTIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Checking and updating database

Checking and updating database on projects within management in the system must be carried out by investment registration agencies themselves as follows:

Step 1: Go to Section “Project information management”

Step 2: Search projects that need updates through using search functions In case any project that needs updates is not available in the database, press “Add” button to make additions.

Step 3: When a project that needs updates is found, press “pen-shape” icon of such project to make updates.

II. Issuance of user accounts to enterprises

Each FDI enterprise shall be granted a user account for checking its own investment project’s information and making regular reports online as prescribed. Reporting and checking database shall be carried out for each project. In case an enterprise has multiple projects, reporting shall be carried out one at a time. Procedures for issuance of user accounts as follows:

Step 1: The enterprise logs into the system at fia.mpi.gov.vn/fdi (instructions for use) to download the declaration form and send it to investment registration agencies.

Step 2. Investment registration agencies shall issue user accounts to the enterprise according to the process and make written notice about account name and password to the person in charge of user account as declared in the form (go to Section “list of enterprises’ user accounts”).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rules on issuance of user accounts to enterprises:

1. User name: Name of enterprise in Vietnamese;

2. Name to log in: tax code of enterprise;

3. Password: default password with at least 8 digits in letters or numbers;

4. Within 48 hours since receipt of user account, the enterprise must change the password.

III. Inspection and approval for database updated by enterprises

Enterprises’ user accounts shall be used to change password, check and update project information and make regular reports online. After a user account is granted, the enterprise shall be responsible for logging into the database to check and update its project, and upload attached scan of the investment certificate (latest version) on the system as well. Updated information shall be sent to investment registration agencies.

Investment registration agencies shall be responsible for re-checking and endorsing information updated by enterprises based on attached scan of investment registration certificates. Approved data shall be automatically updated to the system’s database. Local system administrator must go to Section "Approval for project information” to examine and approve data. Any information found erroneous or wrong during the inspection must be re-corrected before approval.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2899/BKHDT-DTNN dated May 15, 2015, Operating national information system on foreign investment - checking and updating the system with database

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!