Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 984/TTg-KTTH về việc ứng vốn thực hiện dự án cầu Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 984/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TTg-KTTH
V/v ứng vốn thực hiện D/a cầu Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6619/BTC-ĐT ngày 9 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2240/BKH-KTĐP&LT ngày 01 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị ứng vốn Dự án cầu Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2009 cho tỉnh Quảng Trị để thanh toán khối lượng hoàn thành của Dự án cầu Cửa Việt;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được ứng trước đúng mục đích và quy định.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh Quảng Trị hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được ứng trước nêu trên theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 984/TTg-KTTH về việc ứng vốn thực hiện dự án cầu Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234