Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 98/TCT-CS 2018 chính sách hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Số hiệu: 98/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 05/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.
(QL51, p 1A, X. Phước Thái, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1078/17/CV-VDN ngày 27/10/2017 của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam về chính sách thuế GTGT của hoạt động chuyn nhượng dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vn đề có liên quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 18553/BTC-CST ngày 27/12/2016 trả lời Công ty cổ phần cơ khí Thiết bị điện Hà Nội; công văn số 11858/BTC-CST ngày 06/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (bản photocopy công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Cục Thuế t
nh Đồng Nai;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 98/TCT-CS ngày 05/01/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.169

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158