Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9726/VPCP-KTN năm 2013 tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9726/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9726/VPCP-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10374/BGTVT-ĐTCT ngày 01 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8027/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 14478/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2013), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (công văn số 7821/NHNN ngày 22 tháng 10 nám 2013) về việc tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, chỉ đạo xử lý số dư nợ trung và dài hạn của Nhà đầu tư BOT đã vay để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - cầu 38, tỉnh Bình Phước theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thng,
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong ( 25 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9726/VPCP-KTN năm 2013 tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25