Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9710/TCHQ-TXNK năm 2014 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9710/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9710/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess.
(Thôn 4B xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 104/2014/CV-PVIN ngày 24/7/2014 của Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009, Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ để được miễn thuế nhập khẩu phải có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess nhập khẩu xe điện chuyên dùng trong sân golf cho dự án ưu đãi đầu tư theo tờ khai số 100033492641/A12, tờ khai bổ sung số 100033492642/A12 ngày 9/6/2014 giống hệt loại xe điện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận là phương tiện vận tải chuyên dùng tại công văn số 1892/BKHCN-ĐTG ngày 04/8/2009, số 3838/BKHCN-ĐTG ngày 25/12/2012 và số hàng hóa đó nằm trong Danh mục hàng hóa nhập khẩu ưu đãi của dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô theo giấy chứng nhận đầu tư số: 091110000015 cấp lần đầu ngày 8/5/2008 (chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 14/6/2012, chứng nhận thay đổi lần hai ngày 19/2/2014), đã được Cục Hải quan Thanh Hóa xác nhận tại Danh mục số 09/HQTH-NV ngày 21/3/2011, thì sử dụng kết quả xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ tại các văn bản nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định (không yêu cầu có văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cho từng lô hàng phát sinh mới).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần đầu tư PV-Inconess được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9710/TCHQ-TXNK năm 2014 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197