Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9462/VPCP-KTN thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9462/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9462/VPCP-KTN
V/v thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 2136/UBND-VP ngày 03 tháng 10 năm 2012 ); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8658/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26 tháng 10 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 9098/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2012) và Tài chính (công văn số 14958/BTC-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012) về việc thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý không thực hiện đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương theo hình thức BT, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án: Trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án trên cơ sở rà soát lại các hạng mục công trình thực sự cấp thiết. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, xem xét khả năng cân đối nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương giai đoạn 2013 -2015 và kế hoạch năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT,
Các Vụ: KTTH, V.III, TH,
- Lưu: VT, KTN(3) c 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIÊM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9462/VPCP-KTN thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường trục Bắc - Nam, tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41