Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về sử dụng vốn từ Dự án PPSSF do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 9199/BKHĐT-KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9199/BKHĐT-KTĐN
V/v Sử dụng vốn từ Dự án PPSSF do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1018/UBND-KTN ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải trình các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn từ Dự án “Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị và Khởi động dự án” (Dự án PPSSF) để chuẩn bị dự án đầu tư “Hạ tầng cơ bản cho sự phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn” (BIIG1 - Hợp phần Lạng Sơn). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Đề xuất của quý Ủy ban cơ bản đã đáp ứng các trình tự nêu tại Quy trình xác định, xin tài trợ và phê duyệt tiểu dự án như được nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án PPSSF. Hồ sơ đăng ký Tiểu dự án đã được ADB xem xét, thông qua (tại thư gửi Ban Điều phối ngày 24/1/2017).

- Đồng ý về nguyên tắc cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng tối đa 0,962 triệu USD từ Dự án PPSSF theo cơ chế cho vay lại theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện Tiểu dự án chuẩn bị đầu tư cho Dự án BIIG1 - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vay lại 10%, được cấp phát 90% trên tổng vốn vay từ Dự án PPSSF. Vốn đối ứng (bao gồm chi trả thuế VAT, phí...) do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tự bố trí từ nguồn vốn của tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu nêu trong Hồ sơ đăng ký Tiu dự án, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các mốc thời gian phù hợp, xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức, giám sát thực hiện Tiểu dự án đúng tiến độ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, ban hành quyết định đầu tư Tiểu dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định như được quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và gửi kết quả phê duyệt Tiểu dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Việc thẩm định năng lực tài chính của tnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính chủ trì sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi Thỏa thuận tài trợ Tiểu dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ký kết, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính để triển khai việc ký kết thỏa thuận vay lại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý Ủy ban được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ TC, NNPTNT;
- NHNNVN;
- Vụ KTĐP<
- Ban ĐPDA PPSSF;
- Lưu: VT, KTĐN (LTH.)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về sử dụng vốn từ Dự án PPSSF do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


257
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110