Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9161/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9161/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Dương Duy Hưng
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9161/BCT-KH
V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Fed Farm
(Địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Tel: 0919681191 - Tầng 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)

Trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần Fed Farm do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp theo Công văn số 10402/VPCP-ĐMDN vviệc hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Thông tin do Công ty Cổ phần Fed Farm cung cấp không làm rõ hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà Công ty A 100% vốn Việt Nam đang thực hiện và Công ty B dự kiến sẽ tham gia thực hiện thông qua việc góp vốn vào Công ty A nên Bộ Công Thương không đủ cơ sở để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. Do vậy, Bộ Công Thương hướng dẫn Công ty về nguyên tắc như tại các mục 2, 3, 4 và 5 dưới đây.

2. Về quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Đầu tư: Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lp tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường, đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thm quyn lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, thay đi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đu tư, Luật doanh nghiệp.

Như vậy, theo các quy định trên: đối với mọi trường hợp nhà đầu tư nước ngoài (theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư), không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường, đầu tư kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa không thuộc diện phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến Bộ Công Thương trước khi cấp, thay đổi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp gặp vướng mắc đối với quy định pháp luật về: nhà đầu tư nước ngoài”, đầu tư kinh doanh” theo quy định pháp luật về đầu tư, đề nghị Công ty lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện theo đúng thẩm quyền, theo đúng quy định.

3. Về quy định của khoản 5, 6 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: "Tổ chức kinh tế thuc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện các hoạt động phải cấp Giấy phép kinh doanh; thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi lập cơ sở bán lẻ".

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: Tổ chức kinh tế có cơ sở bán ltại Việt Nam, sau khi nhận vn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư: Tchức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cphần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây;

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên”.

4. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

5. Vướng mắc của Công ty như nêu tại thư đề nghị là về việc xác định các trường hợp theo quy định tại điểm b, c Điều 23 Luật Đầu tư và việc thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Do vậy, đề nghị Công ty lấy ý kiến cơ quan quản lý ngành đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Quốc Hưng (để b/c);
- TT Trần Q
uốc Khánh (để b/c);
- VPCP;
- VCCI;

- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Dương Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9161/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0