Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 907/TTg-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Phát triển Lưới điện nông thôn Quảng Nam-Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 907/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/TTg-QHQT
V/v Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Phát triển Lưới điện nông thôn Quảng Nam-Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1703/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II, do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2009.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Tài chính làm thủ tục với Quỹ OFID cho việc gia hạn trên theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 907/TTg-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Phát triển Lưới điện nông thôn Quảng Nam-Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6