Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 906/TTg-QHQT về việc phê duyệt Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 906/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 906/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức LHQ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4046/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 6 năm 2008) về việc phê duyệt Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

1. Phê duyệt nội dung Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và 14 tổ chức Liên hợp quốc (bao gồm UNDP, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, UNV, UNIFEM, FAO, IFAD, ILO, UNESCO, UNHABITAT, UNIDO, UNODC và WHO) thời kỳ 2006-2010 với tổng ngân sách viện trợ không hoàn lại là 404 triệu USD, trong đó ngân sách thường xuyên là 96 triệu USD và ngân sách vận động thêm là 308 triệu USD.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Kế hoạch chung với các tổ chức Liên hợp quốc.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng quy trình hài hòa quản lý, triển khai Kế hoạch chung và các dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Thông báo ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ cho Đại diện thường trú của Liên hợp quốc, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết để phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và các tổ chức Liên hợp quốc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch chung theo quy định.

- Sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch chung như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12/VPCP-QHQT ngày 03/01/2008 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng;
- Các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 906/TTg-QHQT về việc phê duyệt Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78