Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 903/TTg-CN 2020 điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc Hà Tĩnh

Số hiệu: 903/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/TTg-CN
V/v điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5414/BGTVT-KCHT ngày 05 tháng 6 năm 2020), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 8157/BTC-QLCS ngày 06 tháng 7 năm 2020), Bộ Tư pháp (văn bn số 2228/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 6 năm 2020) về việc điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đng ý về nguyên tắc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh đoạn tuyến đường địa phương thành đoạn tuyến quốc lộ 15B và chuyển đoạn tuyến quốc lộ 15B qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (đã có tuyến đường địa phương thay thế) thành đường địa phương. Trên cơ sở quyết định của B trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưng Bộ Tài chính quyết đnh điều chuyển tài sản kết cấu hạ tng giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản nêu trên theo đúng quy đnh pháp luật. /.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các bộ: XD, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: NN, NC, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 903/TTg-CN ngày 14/07/2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.523

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!