Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 897/VHCS-QLHĐQC năm 2019 hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài dùng thang máy chung cư kinh doanh quảng cáo do Cục Văn hóa cơ sở ban hành

Số hiệu: 897/VHCS-QLHĐQC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Văn hóa cơ sở Người ký: Ninh Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 22/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/VHCS-QLHĐQC
V/v việc trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH IPIC

Thực hiện Công văn số 12963/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC về việc hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài dùng thang máy chung cư kinh doanh quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Quảng cáo thì màn hình chuyên quảng cáo là phương tiện quảng cáo, do vậy, việc lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo trong thang máy không vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

2. Khi lắp đặt màn hình, tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo quy định của Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn, tuân thủ việc sử dụng âm thanh theo quy định pháp luật về môi trường, đảm bảo trật tự, mỹ quan, an toàn cho người sử dụng.

3. Trong quá trình thực hiện quảng cáo, nội dung, hình thức quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác tuân thủ nghiêm túc quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để Công ty Luật TNHH IPIC nghiên cứu trả lời nhà đầu tư nước ngoài về dùng thang máy chung cư kinh doanh quảng cáo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, QLHĐQC
, TT .09.

CỤC TRƯỞNG
Ninh Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 897/VHCS-QLHĐQC năm 2019 hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài dùng thang máy chung cư kinh doanh quảng cáo do Cục Văn hóa cơ sở ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179