Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 89/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Số hiệu: 89/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX thức ăn thủy sản TOMBOY
Lô 22a Đường số 1 Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM

 

Trả lời công văn số 007/2005/AC của Công ty TNHH SX thức ăn thủy sản TOMBOY hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất được miễn thuế, giảm thuế như sau: …Miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp”.

- Tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về thời gian ưu đãi còn lại theo điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004.

Theo quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SX thức ăn thủy sản TOMBOY là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghiệp. Theo Giấy phép đầu tư số 216/GPCD1-UB-KCN-HCM ngày 26/6/2001 Công ty được miễn thuế TNDN 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Đến hết kỳ tính thuế năm 2003, Công ty vừa hết thời gian được miễn thuế theo Giấy phép đầu tư thì từ năm 2004 Công ty chỉ được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 07 năm tiếp theo hướng dẫn nêu trên. Công ty tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 15% trong suốt thời gian hoạt động của dự án theo Giấy phép đầu tư mà không cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư để được hưởng thêm ưu đãi về thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 89/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34