Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 879/BGDĐT-CSVCTBTH về điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 879/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT;
- Các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ GD&ĐT.

 

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Quyết định số 1021/QĐ-TCTK ngày 22/10/2014 của Tổng Cục thống kê về việc tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc Bộ kê khai đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 theo mẫu phiếu điều tra đính kèm. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về Chủ đầu tư / Ban quản lý dự án: Phiếu 1/VĐT-DA.

2. Thông tin về các Dự án / Công trình do Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư: Phiếu 1.1/VĐT-DA.

3. Thông tin về sửa chữa, mua sắm tài sản: Phiếu 8/VĐT-B

Cách thức ghi phiếu được hướng dẫn cụ thể tại phần “Giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi” trong từng phiếu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện thoại 04.38693892 để được hướng dẫn.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu được đưa vào phiếu điều tra và gửi phiếu đã kê khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) – Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/4/2015 để tổng hợp gửi Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 879/BGDĐT-CSVCTBTH về điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212