Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8767/VPCP-KTTH về việc dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8767/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8767/VPCP-KTTH
V/v dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Công Thương, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 71/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008) và ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 3904/BTP-PLQT ngày 3 tháng 12 năm 2008), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4080/BVHTTDL-KHTC ngày 1 tháng 12 năm 2008), Bộ Ngoại giao (công văn số 4064/BNG-THKT ngày 5 tháng 12 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8783/BGTVT-KHĐT ngày 2 tháng 11 năm 2008), Bộ Công Thương (công văn số 11726/BCT-KH ngày 9 tháng 12 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 14831/BTC-TCĐN ngày 8 tháng 12 năm 2008), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5043/BTNMT-KH ngày 12 tháng 12 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9167/BKH-KTDV ngày 17 tháng 12 năm 2008), Bộ Công an (công văn số 2847/BCA-A11 ngày 17 tháng 12 năm 2008) về dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1398/TTg-KTN ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về khu du lịch giải trí quy mô lớn có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ban hành khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh casino theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1398/TTg-KTN ngày 26 tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, PCN Kiều Đình Thụ, Vụ: TH, QHQT, KTN, TTĐT, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8767/VPCP-KTTH về việc dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58