Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 876 BKH/KTĐN ngày 18/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo để xây dựng Quy hoạch vận động và sử dụng nguồn ODA đến năm 2010

Số hiệu: 876 BKH/KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 876 BKH/KTĐN
V/v đề nghị báo cáo để xây dựng Quy hoạch vận động và sử dụng nguồn ODA đến năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991 - 2000 cũng như trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) luôn được xác định là một nguồn vốn quan trọng. Thực tế qua hơn 10 năm thu hút, vận động và sử dụng, nguồn ODA đã hỗ trợ cho ngân sách Nhà nước, chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại để phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế, xã hội.

Đầu năm 2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tổng kết 10 năm thu hút và tiếp nhận ODA trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có đánh giá những kết quả mà nguồn ODA đem lại cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và nêu lên những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của nguồn vốn quan trọng này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng ODA chưa đạt hiệu quả như mong muốn trong đó một nguyên nhân chủ yếu là thiếu một quy hoạch tổng thể nguồn ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ chủ động cho việc thu hút và sử dụng. Nguyên nhân này cũng đã được khẳng định lại một lần nữa trong Báo cáo Giám sát ODA của Uỷ ban đối ngoại Quốc hội trong tháng 8 năm 2003.

Để nâng cao hiệu quả của việc vận động và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn ODA tới năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004.

Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA tới năm 2010 có những mục tiêu sau đây:

- Định hướng việc sử dụng nguồn ODA trong giai đoạn 2006 - 2010 để hỗ trợ xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001 - 2010;

- Xác định nhu cầu về ODA cho giai đoạn 2006 - 2010 trên cơ sở cân đối các nguồn vốn khác cũng như khả năng cung cấp của các nhà tài trợ và khả năng hấp thụ của nền kinh tế;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí ưu tiên vận động và sử dụng ODA một cách thống nhất.

- Xây dựng danh mục các chương trình dự án quan trọng đầu tư bằng nguồn ODA giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất cơ chế, chính sách để bảo đảm hiệu quả nguồn ODA.

Để xây dựng được Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA đến năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan hợp tác trên các lĩnh vực sau:

1. Lập Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ODA trong giai đoạn 1993 - 2003 và định hướng sử dụng [1]da trong giai đoạn 2006 - 2010 trong ngành hoặc địa phương do Quý cơ quan quản lý theo Đề cương tham khảo đính kèm công văn này. Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 3 năm 2004.

2. Tham gia các buổi họp và hội thảo liên quan đến việc xây dựng Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA. Nội dung, thời gian, địa điểm của các cuộc họp, hội thảo sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.      

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA GIAI ĐOẠN 1993 - 2003 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ODA TỚI NĂM 2010

I TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN ODA GIAI  ĐOẠN 1993 - 2003

1. Khái quát tình hình vận động và thu hút ODA của ngành, địa phương

- Tình hình vận động ODA của ngành (địa phương).

- Các chương trình, dự án đã được ký kết, thực hiện và hoàn thành (nêu cụ thể tên nhà tài trợ, tổng vốn đầu tư, loại dự án...)

- ...

2. Đánh giá chung về hiệu quả các chương trình, dự án ODA của ngành, địa phương

- Vai trò của nguồn ODA trong phát triển của ngành, địa phương trong thời gian qua (ví dụ: tỷ trọng ODA trên tổng mức đầu tư cho phát triển ngành, địa phương qua các năm; tỷ lệ giữa sản phẩm đầu ra bằng các công trình ODA trong tổng sản phẩm đầu ra của ngành, địa phương...)

- Năng lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nâng cao... của các đơn vị trong ngành (địa phương).

- ....

3. Tình hình quản lý các dự án ODA của ngành, địa phương

- Giới thiệu về tổ chức vận động, thực hiện các chương trình, dự án ODA của ngành, địa phương.

- Cơ chế phối hợp của các đơn vị trong ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án ODA.

- Chế độ kiểm tra, báo cáo các dự án ODA trong nội bộ ngành, địa phương.

- ....

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án ODA

- Những yếu tố tích cực (sự cải tiến của các văn bản quản lý liên quan đến thu hút và sử dụng ODA,... )

- Những yếu tố tiêu cực tác động đến tiến độ thực hiện chương trình, dự án ODA (trình tự thủ tục, vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng...)

- ...

5. Những kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện tình hình vận động và thực hiện ODA

- Kiến nghị, đề xuất về chính sách

- Kiến nghị đề xuất về nâng cao năng lực

- ...

II. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG NGUỒN ODA CHO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Mục tiêu phát triển của ngành, địa phương

- Những mục tiêu phát triển của ngành, địa phương

- Tổng mức đầu tư cần thiết để đạt được mục tiêu, trong đó nhu cầu về ODA tối ưu là bao nhiêu.

- ....

2. Những lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA của ngành, địa phương

- Ưu tiên vận động ODA cho mục tiêu phát triển nào của ngành, địa phương.

- Ưu tiên vận động ODA cho hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực hay cho các dự án đầu tư.

- ....

3. Danh mục các dự án kêu gọi ODA trong giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 876 BKH/KTĐN ngày 18/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo để xây dựng Quy hoạch vận động và sử dụng nguồn ODA đến năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126