Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 873/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các Trường tham gia Dự án đầu tư trang thiết bị do Chính phủ Đức tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 873/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 873/TTg-QHQT
V/v: phê duyệt danh mục các Trường tham gia Dự án đầu tư trang thiết bị do CP Đức tài trợ 

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3610/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2009) về việc phê duyệt danh mục dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục bổ sung các Trường dạy nghề sau vào danh sách các Trường đàm phán tham gia Chương trình cung cấp trang thiết bị cho các Trường đào tạo nghề (giai đoạn 2) sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bao gồm:

- Trường Trung cấp nghề Long An.

- Trường Cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Tam Điệp.

- Trường Cao đẳng nghề Đường sắt 1.

- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.

- Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

- Trường Trung cấp nghề Bắc Ninh.

- Trường Trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy Đà Nẵng.

- Trường Trung cấp nghề Thừa Thiên Huế.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lựa chọn các Trường tham gia Chương trình cung cấp trang thiết bị cho các Trường đào tạo nghề, trên cơ sở những kiến nghị tại văn bản nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi đàm phán./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP,  PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Dạy nghề;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 873/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục các Trường tham gia Dự án đầu tư trang thiết bị do Chính phủ Đức tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


927
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54