Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 870/BXD-HĐXD về việc thẩm định và phê duyệt dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 870/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 870/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm định và phê duyệt dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 08/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng từ ngồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chấp thuận về chủ trương đầu tư và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện tại văn bản số 527/VPCP-KGVX ngày 21/01/2009.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Cơ quan phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 870/BXD-HĐXD về việc thẩm định và phê duyệt dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.004
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57