Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8645/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8645/VPCP-KGVX
V/v Dự án đầu tư xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ với chủ đề hậu phương hướng về tiền tuyến tại tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 5163/UBND-CNXD ngày 20 tháng 8 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6487/BKH-LĐVX ngày 14 tháng 9 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 12163/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3070/BVHTTDL-MTNATL ngày 6 tháng 9 năm 2010) về Dự án Đầu tư xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ với chủ đề hậu phương hướng về tiền tuyến tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét thêm tính cấp bách và hiệu quả của việc xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ nêu trên, bảo đảm đúng với tinh thần chỉ đạo nêu tại Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTTDL, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTDT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8645/VPCP-KGVX ngày 29/11/2010 về Dự án đầu tư xây dựng khuôn viên tượng đài, các công trình phụ trợ với chủ đề hậu phương hướng về tiền tuyến tại tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.771

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!