Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 859/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 859/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 859/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT cho Tổng công ty Đường sắt VN do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,
Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3710/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án KTKT "Cải thiện quy trình vận hành và kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam" trị giá 1.100.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 980.000 USD) tại văn bản nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký kết văn bản tiếp nhận dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- Tổng Cty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 859/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74