Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8512/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 8512/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Cảnh
Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8512/NHNN-QLNH
V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Việt An

Phúc đáp công văn số 09/VA-2019 ngày 30/9/2019 của Công ty Luật TNHH Việt An liên quan đến các quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

Điều 2 Luật Luật sư năm 2006 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012) có quy định: “Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức” (khách hàng).

Luật sư, đơn vị tư vấn luật trong quá trình thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cu ca khách hàng cn nghiên cứu quy định pháp luật đthực hiện hoạt động dịch vụ tư vn cho khách hàng theo ngành nghkinh doanh của đơn vị tư vn luật, phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định pháp luật liên quan, NHNN không có chức năng, thẩm quyền giải đáp vướng mắc cụ thể liên quan đến hoạt động tư vấn cho khách hàng của Công ty Luật TNHH Việt An.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty Luật TNHH Việt An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Lưu VP, QLN
H5.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
Nguyễn Ngọc Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8512/NHNN-QLNH ngày 31/10/2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253