Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 848/TTg-QHQT về việc bổ sung kinh phí cho dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam-Giai đoạn II" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 848/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  848/TTg-QHQT
V/v Bổ sung kinh phí cho dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam-Giai đoạn II"

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4278/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 6 năm 2007) về việc Bộ Y tế tiếp nhận bổ sung kinh phí cho Dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam - Giai đoạn II", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận bổ sung 933.000 USD và kéo dài thêm 6 tháng việc thực hiện Dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam - Giai đoạn II" do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Trung tâm kiểm soát bệnh dịch, Hoa Kỳ (CDC) tài trợ. Bộ Y tế đóng góp (vốn đối ứng) bằng hiện vật và tiền mặt theo quy định trong văn kiện Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký hồ sơ bổ sung vốn cho Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
 
các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 848/TTg-QHQT về việc bổ sung kinh phí cho dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam-Giai đoạn II" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78