Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 842/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Phạm Việt Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/SXD-QLXD
V/v liên quan đến việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban trực thuộc Sở.

 

Hiện nay, việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng của các dự án được thực hiện theo Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Công văn số 7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v Thực hiện điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư, điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã không thực hiện đầy đủ các quy định tại các Công văn trên. Các tồn tại mà các đơn vị thường gặp như sau: Không có báo cáo khối lượng hàng tháng, hoặc nếu có thì không đảm bảo thời gian theo quy định (thời gian nộp báo cáo khối lượng tháng trước từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng tiếp theo); tiến độ thi công chi tiết trong hợp đồng lập sơ sài, không rõ ràng theo từng hạng mục công việc, gây khó khăn cho việc so sánh, đối chiếu để xác định khối lượng thực hiện trong tháng của nhà thầu nhanh, chậm hay đúng tiến độ; báo cáo khối lượng hàng tháng không phân rõ phần khối lượng đúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượng chậm tiến độ do chủ quan; không lập lại bảng tiến độ chi tiết khi được UBND thành phố cho phép gia hạn đối với các gói thầu trễ tiến độ do khách quan.

Để công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giá đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của UBND thành phố tại Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 6 năm 2008 và Công văn số 7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008. Lưu ý đến thời điểm nộp báo cáo khối lượng hàng tháng và báo cáo khối lượng hàng tháng phải phân rõ phần khối lượng đúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượng chậm tiến độ do chủ quan.

2. Một số yêu cầu bổ sung:

- Bảng tiến độ thi công chi tiết kèm theo hợp đồng phải thể hiện đầy đủ tiến độ thi công từng hạng mục công việc, đảm bảo điều kiện để xác định được việc so sánh tiến độ (nhanh, đúng, chậm) trong báo cáo khối lượng hàng tháng sau này.

- Trong quá trình thi công, nếu cần điều chỉnh tiến độ chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế (không thay đổi tiến độ tổng của gói thầu) thì bảng tiến độ chi tiết điều chỉnh này phải được chủ đầu tư hoặc điều hành dự án phê duyệt trước khi tiếp tục triển khai thi công; báo cáo chủ đầu tư để theo dõi, quản lý và làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh giá.

- Trường hợp tiến độ tổng của gói thầu chậm so với tiến độ hợp đồng thì đơn vị điều hành dự án phải có báo cáo giải trình cụ thể về khối lượng chưa thực hiện, phần nào chậm do khách quan, phần nào chậm do chủ quan, dự kiến thời gian sẽ hoàn thành gói thầu, lập tiến độ chi tiết cho khối lượng còn lại, trình UBND thành phố xin gia hạn hợp đồng.

Đơn vị nào không thực hiện theo đúng quy định nêu trên, Sở Xây dựng sẽ không xem xét điều chỉnh giá.

Đề nghị các đơn vị liên quan, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Lưu: VT, KTXD, QLXD (An).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 842/SXD-QLXD ngày 20/03/2013 liên quan đến việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.612

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!