Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 84/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1074/HQKH-NV ngày 12/12/2012 của Cục Hải quan Khánh Hòa về việc vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 12 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được thì được miễn thuế nhập khẩu. Để được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nêu tại khoản 12 Điều 101 Doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Người đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,….) là người đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu 11 Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này). Việc đăng ký Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan”.

Trường hợp Công ty TNHH Sejin Việt Nam là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin sử dụng danh mục miễn thuế do Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho việc đóng tàu, đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 12 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa do Công ty TNHH Sejin Việt Nam nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Sejin Việt Nam; (01 Mỹ Giang – Xã Ninh Phước – Thị xã Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa) (Thay trả lời công văn số MT-1224SJV ngày 24/12/2012)
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 84/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2013 vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80