Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 83/BXD-KHTC về việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 83/BXD-KHTC
V/v thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN do Bộ Xây dựng quản lý

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện và thanh toán vốn năm 2008 được phép kéo dài sang 2009 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2009, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý khẩn trương thực hiện một số việc sau đây:

1. Đối với vốn thuộc kế hoạch năm 2008 được kéo dài sang 2009: Các Chủ đầu tư tập trung rà soát lại tất cả các khoản kinh phí của dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2008 chưa thanh toán hết nhưng được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2009, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký chậm nhất trong tháng 6/2009. Quá thời hạn 30/6/2009, số vốn chưa được thanh toán hết thuộc kế hoạch 2008 sẽ bị kho bạc nhà nước thu hồi theo quy định. Chủ đầu tư nào để xảy ra tình trạng bị kho bạc nhà nước thu hồi vốn năm 2008 kéo dài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ Xây dựng và sẽ phải tự bổ sung phần kinh phí bị thu hồi.

2. Đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2009:

+ Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2009: Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các dự án.

+ Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2009: các Chủ đầu tư cần sớm hoàn tất các thủ tục trong khâu thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình, tổ chức đấu thầu.... chậm nhất trong tháng 5/2009. Đối với các nhà thầu tư vấn chậm tiến độ cần có biện pháp kiên quyết, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

3. Để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo giải ngân vốn đầu tư hàng tháng về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang; (để b/c)
- TT Trần Văn Sơn; (để b/c)
- Lưu: VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 83/BXD-KHTC về việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145