Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8245/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 19/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8245/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của CTCP Tư vấn đô thị Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10649/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật đấu thầu, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có sai lệch thiếu dưới 10% giá dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định về xét duyệt trúng thầu nêu trên. Việc nhà thầu có lỗi số học quá 10% giá dự thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 10649/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (P518 Khách sạn Vân Nam, 26 đường Láng, Ngã Tư Sở, HN);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC
I);
- Lưu VT, QLĐT
(06) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8245/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58