Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 823/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty phát triển công nghệ viễn thông  

 

Trả lời công văn không số đề ngày 19/1/2006 của Công ty phát triển công nghệ viễn thông về việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và các tài liệu Công ty gửi kèm theo công văn ngày 19/1/2006; căn cứ theo thỏa thuận tại hợp đồng và chiếu theo Điều kiện thầu nêu tại Điểm 5.6.5 của thư mời thầu thì Công ty ILJIN Electric Co., Ltd (Korea) liên danh với Công ty phát triển công nghệ viễn thông với tư cách là nhà thầu để thực hiện gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị điện và xây lắp tuyến cáp ngầm 110 KV Thành Công - Phương Liệt thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính. Nghĩa vụ thuế là của nhà thầu nước ngoài, không phải của chủ đầu tư (trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác). Do đó, nhà thầu sẽ phải tính toán các Khoản thuế phải nộp trước khi đưa ra giá dự thầu.

Việc kê khai nộp thuế được thực hiện cụ thể như sau: nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam sẽ kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành; kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Bên Việt Nam ký kết hợp đồng sẽ xác định số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, thực hiện khấu trừ số tiền thuế phải nộp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài. Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán tiền, phải kê khai và nộp số thuế đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước hộ nhà thầu nước ngoài.

Các cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các Khoản thu nhập phát sinh trong thời gian thực hiện công việc của dự án theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty phát triển công nghệ viễn thông biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 823/TCT-ĐTNN ngày 08/03/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!