Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8218/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8218/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 16/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8218/BKHĐT-QLĐT
V/v trả lời kiến nghị trên Cng thông tin điện tử của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư PHM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 10578/VPCP-ĐMDN ngày 01/11/2018 của Văn phòng Chính phđề nghị có ý kiến đối với kiến nghị của Quý Công ty trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ liên quan đến dự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về quy trình, thủ tục, đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn Quý Công ty (văn bản số 152/QLĐT-PPP ngày 28/02/2017; số 3322/BKHĐT-PTDN; 5102/BKHĐT-QLĐT ngày 26/7/2018); đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.

2. Để xác định cụ thể quy trình, thủ tục đầu tư thực hiện Dự án, đề nghị Quý Công ty làm việc trực tiếp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị có liên quan) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (do Dự án được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội) về hình thức, lĩnh vực, quy mô, tổng mức đầu tư, tính khả thi của Dự án cũng như các nội dung có liên quan khác.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (30 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đtổng hợp);
- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (S1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Các Cục: PTND, ĐTNN;
- Lưu VT, Cục QLĐT (TC).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8218/BKHĐT-QLĐT năm 2018 trả lời kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125