Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8201/VPCP-KTN năm 2015 về một số nội dung Kết luận Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8201/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8201/VPCP-KTN
V/v một số nội dung Kết luận Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12028/BGTVT-ĐTCT ngày 08 tháng 9 năm 2015 về một số nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với 02 dự án đu tư theo hình thức hp đồng BOT (văn bản đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó Thủ tưng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên trong quá trình thực hiện thanh tra các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT ngành Giao thông vận tải.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thuộc Bộ chấp hành đúng quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, năng lực nhà đầu tư, giá thành, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư... trong quá trình triển khai các dự án đu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BT.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.I;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8201/VPCP-KTN năm 2015 về một số nội dung Kết luận Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174