Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/BXD-KTXD về việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 82/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 82/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:  Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Trả lời Văn bản số 37/CV-QLKH ngày 14/5/2008 và Văn bản số 41/CV-QLKH ngày 5/6/2008 của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng, thì định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi được tính bằng tỷ lệ % giá trị xây lắp và thiết bị công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt. Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BCT ngày 25/12/2007 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ mở rộng Nhà máy Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn xác định giá trị xây lắp và thiết bị được duyệt, trên cơ sở mức chi phí tương ứng theo hướng dẫn trong Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD , xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án. Đối với Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ mở rộng Nhà máy Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, giá trị xây lắp để xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các chi phí để xây dựng rừng nguyên liệu giấy đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất của Nhà máy giai đoạn II. Đề xuất của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô trong Văn bản số 41/CV-QLKH là hợp lý.

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô căn cứ ý kiến trên để trao đổi với Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/BXD-KTXD về việc xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.854
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78