Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 797/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 797/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định tín dụng cho dự án chữa cháy cấp cứu sự cố hỏa hoạn-giai đoạn II, sử dụng ODA của Áo

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7966/BTC-TCĐN ngày 18 tháng 6 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho Dự án "Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn-giai đoạn II" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho Dự án "Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn -giai đoạn II" với nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vay vốn cho mỗi Hiệp định tối đa đến 2.592.090 Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,55%/năm, yếu tố ưu đãi đạt 33,83%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát theo Nghị định số 134/2005/NĐ ngày 1 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

3. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo Raiffeisen Zentralbank (RZB) 2 Hiệp định tín dụng cung cấp trang thiết bị cho 2 Tiểu dự án thuộc Dự án nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc,
 các Vụ: TH, NC, Website CP;
- Lưu: VT, Vụ QHQT(3). 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 797/TTg-QHQT ngày 22/06/2007 về việc ký Hiệp định tín dụng cho dự án chữa cháy cấp cứu sự cố hỏa hoạn-giai đoạn II, sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!