Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7967/BKHĐT-QLKKT năm 2018 về tạm trú cho người nước ngoài của Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam trong khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7967/BKHĐT-QLKKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7967/BKHĐT-QLKKT
V/v tạm trú cho người nước ngoài của Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam trong KCN Hòa Khánh, thành phố Đà Nng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam
(Đường s 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiu, thành phố Đà Nng)

Trả lời phản ánh, kiến nghị của Quý Công ty về việc tạm trú cho người nước ngoài trong khu công nghiệp (KCN) trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định: trường hợp cần thiết người nước ngoài (gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định các trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài.

3. Trường hợp cần thiết, đề nghị Quý Công ty tham khảo thêm ý kiến Bộ Công an để được hướng dẫn về vấn đề tạm trú và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến vấn đề lao động người nước ngoài.

Xin thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- UBND TP Đà Nẵng;
- BQL các KCN và KCX Đà Nẵng;
- Lưu VT, QLKKT.N

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7967/BKHĐT-QLKKT năm 2018 về tạm trú cho người nước ngoài của Công ty cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam trong khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161